Social media

Trenerkoksik.pl

Trener personalny

Zakres prac:

  • Identyfikacja wizualna,
  • Web,
  • Print Design,
  • Branding.

Znak towarowy:

Typografia oraz kolory

Prosty, czytelny font i ciepła, stonowana kolorystyka budzą pozytywne skojarzenia.

Syne

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( ) + ! @ # $ % ^ & *

CMYK 82 51 0 0
RGB 0076f5

CMYK 63 52 51 100
RGB 000000

WebDesign:

Print:

Papier firmowy:

Inne realizacje

Back to top